Archyvas

Keturi metų sezonai tradicinėse liaudies šventėse Kelmės ir Balvi savivaldybėse (THE SEASONS)

Finansavimo šaltinis: Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa. Projekto Nr. LLII 059

Paramos sutartis: 2010 m. vasario 1 d. sutartis Nr. LV-LT/2.3./LLII-059/2010/

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2010 m. sausio 4 d. iki 2010 m. lapkričio 3 d.

Bendras projekto biudžetas26 995 Eur, iš kurių „Balvi rajono partnerystės“ – 13 997 Eur, Kelmės krašto partnerystės VVG – 12 998 Eur (iš jų paramos lėšos, kompensuojamos iš Europos regioninio plėtros fondo – 11 048,30 Eur)

Projekto tikslas – prisidėti prie tvaraus ir darnaus pasienio socialinio ir ekonominio vystymosi, konkurencingos ekonominės ir verslo plėtros, kad regionas taptų patrauklus gyventojams ir lankytojams.

Projektas „SEZONAI“ buvo skirtas dviejų tautų – lietuvių ir latvių – susipažinimui su tradicinėmis šventėmis, kultūriniais renginiais. Šių renginių metu buvo suteiktos galimybės pristatyti savo gaminius (naminė duona, metalo dirbiniai, rankdarbiai ir pan.). Projekto metu buvo apsikeista aštuoniais vizitais. Keturis kartus latviai dalyvavo Kelmės rajone vykstančiose tradicinėse šventėse ir keturis kartus lietuviai dalyvavo tradicinėse šventėse, kurio vyko „Balvi rajono partnerystės“ teritorijoje.

Latviai vasario mėnesį dalyvavo Užgavėnių šventėje, kurios vyko Kolainiuose, Užvenčio seniūnijoje, gegužės mėnesį – tradicinėje Kelmės miesto šventėje, Draugystės parke, liepos mėnesį – Budraičiuose Lino šventėje ir rugpjūčio mėnesį – Kražių festivalio renginiuose ir Šv. Roko atlaiduose.

Lietuviai kovo mėnesį dalyvavo Tilžos miestelyje Maros dienos šventėje, balandžio mėnesį – Vilakos miestelyje Šv. Jurgio dienos šventėje, liepos mėnesį – Kubuli miestelyje Anos dienos šventėje ir rugsėjo mėnesį Rugaju miestelyje, tradicinėje Michaelmas (derliaus) šventėje.

Vizitų metų vyko susitikimai su bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslininkais, amatininkais, valdžios atstovais, buvo parodytos kultūrinės programos.

Paskutiniojo susitikimo metu, Rugaju miestelyje, vyko bendras Kelmės krašto partnerystės VVG ir „Balvu rajono partnerystės“ vadovų bei projektą administruojančių asmenų susitikimas, kurio metu projekto vadovė Vineta Zeltkalne supažindino su projekto vykdymo eiga bei buvo aptartos ateities galimybės dėl naujų bendradarbiavimo projektų rengimo.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas