Archyvas

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės korupcijos prevencijos tvarka

Korupcijos prevencijos tvarkos įgyvendinimo priemonių planas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė informuoja, kad asmenims suteikiama galimybė pranešti apie Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės darbuotojų, pirmininko, valdybos narių korupciją, neskaidraus ar nesąžiningo veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus.

Pranešimus apie korupciją galite pateikti:

tel. +370 687 62022
el. paštu: nele.zelviene@gmail.com

Atsiųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 2a, 86136 Kelmės r. sav.;

Įmesti į Kelmės krašto partnerystės VVG biuro „pašto dėžutę“, adresu: Dariaus ir Girėno g. 2a, 86136 Kelmės r. sav.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrintas konfidencialumas.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikta VVG korupcijos rizikos analizė: https://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/kra_zum-ir-nma-vietos-veiklos-grupiu-veiklos-vykdymas-ir-prieziura.pdf

LR žemės ūkio ministerijos puslapyje paskelbta informacija: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/pokyciai-vvg-administravime-po-stt-atliktos-korupcijos-rizikos-analizes?fbclid=IwAR1-tPkqMaF_M_gABLHRGb8HDHYauekFKvLYVL3akoDjVBE3H71ly24LE_8

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas