Archyvas

2018 m. gruodžio 12 d. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė surengė tradicinį Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, problemomis. Susitikimas vyko Ziniūnų k., Joniškio rajone. Jame dalyvavo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė ir viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė. Susitikime taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės.

Vietos veiklos grupių atstovus sveikino Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narė Vaida Aleknavičienė ir Joniškio rajono partnerystės VVG pirmininkė Nijolė Valuckienė.

Susitikime dalyvavusių VVG darbuotojai ir atstovai pasisakė apie vietos plėtros strategijų administravimą ir įgyvendinimą, taisyklių reikalavimus, kvietimus, vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG pasidalino informacija apie esamas situacijas vietos veiklos grupėse, iškilusias problemas, pasidalijo patirtimi, sprendė įvairius ir aktualius klausimus, susijusius su vietos plėtros strategijos administravimu.

Leader darbo grupės posėdyje dalyvavęs Šiaulių rajono VVG pirmininkas P. Zaveckas pristatė siūlymus dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 bei Vietos veiklos grupių tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą 2019 m. reglamentuojančių taisyklių pagrindines pakeitimų nuostatas.

Susitikimo dalyviai susipažino su UAB „Audruvis” veiklomis, apžiūrėjo žirgyną, medžiotojų namelį.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ teritorijoje.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas