Archyvas

2019 m. birželio 26 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Šaukėnų miestelio bendruomenės namuose Juodlėje,  surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą – konferenciją, susijusį su VPS įgyvendinimo aktualijomis ir problemomis. Susitikime dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“,  Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai ir atstovai. 

Susitikime dalyvavo ir Vietos veiklos grupių darbuotojus ir atstovus pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras, VVG valdybos narys Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys VVG valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius, Šaukėnų seniūnijos seniūnas Algimantas Šukys, Šaukėnų miestelio bendruomenės pirmininkė Jūratė Gotautienė.

Kelmės krašto partnerystės VVG pirmininkė Nelė Želvienė pristatė susitikimo darbotvarkę ir pakvietė kiekvieną VVG pakalbėti apie strategijų įgyvendinimo eigą, aktualijas ir problemas, pasidalinti vietos projektų vertinimo ir įgyvendinimo, PAK posėdžių organizavimo patirtimi. Vietos veiklos grupės pasisakė, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategiją, kiek turi paskelbtų kvietimų ir įgyvendintų projektų, kaip vyksta PAK posėdžiai. Diskutuota, su kokiais iššūkiais susiduria vietos veiklos grupės, kaip juos sprendžia, kalbėta apie LEADER perspektyvas ir kitus aktualius klausimus. Diskusijose aktyviai dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir VVG valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius, kurie atkreipė dėmesį dėl PAK posėdžių organizavimo tikslingumo neįvertinus vietos projektų paraiškų tinkamumo. Tokiu atveju projektų atrankos komiteto narių posėdžiai tampa tik simboliniais.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė pateikė informaciją apie planuojamą tarpinį vietos plėtros strategijų vertinimą, VVG tinklo valdybos posėdžiuose svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus. VVG atstovai dar kartą išsakė neigiamą nuomonę dėl VVG tinklo sprendimų ir VVG atstovavimo, kalbėjosi dėl LEADER ateities, tačiau šiuo klausimu sprendimo nepriėmė, aptarė kitus darbotvarkėje numatytus klausimus.

Susitikimo pabaigoje VVG atstovai, lydimi Šaukėnų miestelio bendruomenės pirmininkės Jūratės Gotautienės, pasivaikščiojo pažintiniu ekologiniu taku aplink Juodlės ežerą. Juodlės pažintinis takas skirtas supažindinti lankytojus su Ilgos kraštovaizdžio draustinio gamtos vertybėmis. 4,5 km ilgio take aplink Juodlės ežerą įrengta 12 stotelių su stendais, paukščių stebėjimo ir pelkės apžvalgos bokšteliais bei medinis takas per pelkę.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Šiaulių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas