Archyvas

2018 m. kovo 21 d. Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“, Skėmių traktieriuje,  Radviliškio rajone, surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis ir problemomis.

 Susitikime dalyvavo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė, finansininkė Jolanta Stupurienė ir viešųjų ryšių specialistė Ramunė Trakimavičiūtė Abrutienė. Taip pat dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepanonis.

Susitikimo dalyvius sutiko linksmos Skėmių traktieriaus muzikantės ir Skėmių seniūnė Ingrida Gladkienė. VVG „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika Barčkienė pristatė, kaip vietos veiklos grupei sekasi įgyvendinti strategiją, su kokias sunkumais susiduriama derinant kvietimų dokumentus Agentūroje, kas kelia potencialių vietos projektų pareiškėjų nepasitenkinimą bei pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG  išsakyti savo nuomonę apie vykstančius procesus, pasidalinti naujienomis, kaip šiuo metu kiekvienai VVG sekasi, kokios problemos kyla įgyvendinant VPS, pasidalinti pirmųjų vietos projektų įgyvendinimo patirtimi bei  papasakoti apie problemas, su kuriomis kiekviena VVG susiduria.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai pristatė esamą situaciją, dalinosi patirtimi, kaip sekėsi paskelbti kvietimus, rinkti vietos projektų paraiškas, organizuoti vietos projektų atrankos komitetų posėdžius, diskutavo apie nestandartines situacijas, su kuriomis VVG tenka susidurti, bet kurioms VVG negali daryti jokio įtakos. Kaip apie vieną iš tokių situacijų, buvo kalbama apie tai, kad kai vietos projektams neužtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų ir VVG surikiuoja paraiškas pirmumo tvarka, pagal surinktą balų skaičių, pagal antrinius prioritetinius kriterijus, kartais atsimeta geresnė paraiška ir VVG nieko negali pakeisti. Susitikimo dalyviai kalbėjo ir apie tai, kad Agentūros administratoriai neturi vieningos nuomonės ir kad kiekvienos VVG sėkmę arba nesėkmę lemia tą VVG administruojančio Agentūros specialisto asmeninis taisyklių suvokimas ir traktavimas, nes jeigu vienai VVG išlaidas Agentūros administratorius leidžia įrašyti, tai kitai VVG  tas pačias išlaidas liepia išbraukti.

Susitikimo metu Radviliškio rajono vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis” pristatė Pociūnėlių miestelio bendruomenės (daržovių, prieskonių auginimo, džiovinimo, sulčių spaudimo), Skėmių kaimo bendruomenės (edukaciją „Skėmių traktierius”) ir Vėriškių bendruomenės (kepyklėlės ir sūrių gamybos) bendruomeninius verslus.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ teritorijoje.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas