Archyvas

2017 m. kovo 22 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Tytuvėnų piligrimų centre,  surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su VPS administravimu ir įgyvendinimu. Susitikime dalyvavo Akmenės rajono vietos veiklos grupės, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, Telšių rajono vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ ir  Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ administracijos darbuotojai ir atstovai. 

Susitikimo organizatorė Kelmės krašto partnerystės VVG pirmininkė Nelė Želvienė  kalbėjo, kad Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimuose visuomet dalyvauja Raseinių rajono vietos veiklos grupė ir pasidžiaugė, kad pageidavimą įsijungti į šį būrį pareiškė ir Telšių apskrities vietos veiklos grupės. Nelė Želvienė pakvietė visas susitikime dalyvaujančias VVG pasidalinti mintimis, kaip šiuo metu kiekvienai  VVG sekasi, aptarti opiausius VPS įgyvendinimo klausimus, išsakyti savo nuomones dėl finansavimo sąlygų aprašų derinimo, pirmųjų kvietimų paskelbimo ir pasidalinti patirtimi bei  papasakoti apie problemas, su kuriomis susidūrė jau baigusios rinkti paraiškas VVG.  

Susitikimo dalyviai pristatė esamą situaciją vietos veiklos grupėse, džiaugėsi, kad daugumai pavyko suderinti su NMA Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašus, dalinosi patirtimi, kaip sekėsi arba kaip sekasi konsultuoti potencialius vietos projektų pareiškėjus, diskutavo, kad NMA parengti pavyzdiniai dokumentai dar tikrai nėra tobuli, kad derinant dokumentus labai daug lemia konkrečios VVG administratoriaus iš NMA taisyklių reikalavimų suvokimas ir traktavimas. Kelmės ir Joniškio VVG pristatė problemas, kurios paaiškėjo baigus rinkti vietos projektų paraiškas, išsakė savo nuomonę dėl dokumentų, kuriuos pareiškėjai pateikia kriterijams ir išlaidoms pagrįsti.

Susitikime buvo diskutuojama apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ taisyklių projektą, kad VVG tinklo valdyba ir darbo grupės taisyklių projektui nors ir pateikė daug pasiūlymų, abejonių keliantys taisyklių punktai taip ir liko nepakeisti, ir VVG  neaišku, kaip juos reikės įgyvendinti. Visos VVG vieningai sutarė, kad esant tokiam intensyvumo procentui ir tokiems bendradarbiavimo projektų atrankos kriterijams, VVG faktiškai neturi galimybių rengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas