Archyvas

2018 m. balandžio 12 d. 13.00 val. Kelmės kultūros centre, adresu Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, šaukiamas visuotinis ataskaitinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 12.30 val. iki 12.55 val.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių,  patvirtinimo (Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo tikslinimas).
  2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2017 metus patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita).
  3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2017 metus patvirtinimo.
  4. Kiti klausimai (Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2014 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemones/ veiklos sritis, pristatymas).

Su darbotvarkėje numatytų kitų klausimų ataskaitomis bei dokumentais galima susipažinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės administracijos patalpose, adresu Dariaus ir Girėno g. 2a, Kelmė.

Visuotinio susirinkimo protokolas 2018-04-12

VEIKLOS ATASKAITA 2017

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas