Archyvas

2018 m. gegužės 7 d. kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė  dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame informaciniame seminare „LEADER” bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą” Vilniuje. Taip pat dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai, kurie konsultavo seminaro tematikos klausimais. Seminare pranešimą pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. Ji pristatė 2018 m. VVG tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo taisyklių pagrindines nuostatas, pakeitimus.

Seminare supažindinta, kaip bus vykdoma projektų atranka pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas” įgyvendinimo 2018 metais taisykles. Kalbėta apie paramos dydį, atrankos etapus, bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo sąlygas bei reikalavimus t.y. kas gali būti pareiškėju, kad paraiška teikiama tik su projekto partneriu. Svarbu paminėti, kad bendradarbiavimo projektuose gali dalyvauti ir kiti partneriai t.y. miesto ir žuvininkystės VVG, partnerių skaičius neribojamas, pabrėžė, kad pareiškėjas ir partneris turi įgyvendinti patvirtintą vietos plėtros strategiją. Pranešėja akcentavo, kad bendradarbiavimo projektai turi būti naudingi visiems projekte dalyvaujantiems dalyviams, tiek pareiškėjams, tiek partneriams. Pristatytos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos, įsipareigojimai ir projektų atrankos kriterijai.

Po seminaro dalyviai diskutavo ir pranešėjai bei Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovams pateikė įvairiausių su šios programos priemone susijusių klausimų.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas