Archyvas

2018 m. gegužės 29 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė” Telšiuose.

Pranešimą „Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo pakeitimai“ pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė. Specialistė supažindino, kad vadovaujantis nauja  taisyklių redakcija VVG pačios galės pasirinkti ar derinti FSA su Agentūra ar jį parengus savarankiškai patvirtinti VVG valdymo organe. Jeigu VVG nutars FSA derinti su Agentūra, derinimui bus skiriama 20 d. d. ir derinimo metu Agentūra pastabas pateiks tik vieną kartą. Visais atvejais FSA turės būti parengtas 5 d. d. iki kvietimo teikti vietos projektus pradžios. Naujoje taisyklių redakcijoje numatyta, kad iki vietos projekto tinkamumo vertinimo pabaigos, tai yra kol vietos projekto vertinimą atliks Agentūra, vietos projekto pareiškėjas galės tikslinti atitiktį kai kurioms tinkamumo sąlygoms. Taisyklėse patikslinti ekonominio gyvybingumo rodikliai ir atitikties jiems nustatymo laikas, naujoje taisyklių redakcijoje aiškiai įrašytas privalomas reikalavimas, kad verslo plėtros vietos projektuose būtų išlaikytos iki paraiškos pateikimo dienos sukurtos darbo vietos ir projekto įgyvendinimo metu būtų sukurtos naujos darbo vietos. Taisyklėse patikslinta, kad statybos techninis projektas ir statybą leidžiantys dokumentai turės būti pateikiami ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu, nurodyta, kad paprastojo remonto atveju turės būti pateiktas paprastojo remonto projektas. Taisyklėse patikslintas nekilnojamojo turto valdymo sutarties galiojimo terminas, numatyta kvietimo sustabdymo galimybė, aptarti kiti taisyklių patikslinimai. Taisyklėse numatyta, kad projektams, kuriuose prašoma paramos suma neviršija 15 tūkst. Eur, paramos sutartis nebus sudaroma, projektas bus įgyvendinamas pagal pateiktą paraišką.

Kartu su seminaro dalyviais vyriausioji specialistė Ilona Javičienė aptarė vietos projektų atrankos kriterijus.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas