Archyvas

Perkančiosios organizacijos rekvizitai: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, juridinio asmens kodas 300040318, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 2a, 86136 Kelmė, tel. +370 427 51719, mob. tel. 8 687 62022, el.p. kelmesvvg@gmail.com.   
Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Nekilnojamųjų daiktų paskirtis − administracinėms reikmėms tenkinti (biurui įrengti).
Pavadinimas – administracinių patalpų nuoma (toliau – Pirkimas).
Administracinių patalpų buvimo vieta – ne daugiau kaip 1 km spinduliu nuo pagrindinės Kelmės miesto sankryžos (Vytauto Didžiojo g./Dariaus ir Girėno g./Laisvės gynėjų a.) (atstumas skaičiuojamas vadovaujantis www.maps.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją).
Kontaktinis asmuo: VPS administravimo vadovė Nelė Želvienė, tel. +370 427 51719, mob. tel. +370 687 62022, el.p. kelmesvvg@gmail.com.
Pasiūlymus ir nekilnojamų daiktų dokumentus kandidatai turi pateikti: asmeniškai (patys kandidatai pristato), paštu ar per kurjerį adresu: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, Dariaus ir Girėno g. 2a, 86136 Kelmė. Ant voko turi būti užrašyta „neatplėšti iki 2023 m. spalio 5 d. 12.00 val.”
Kandidatų pasiūlymų pateikimo terminas – 2023 m. spalio 5 d. 12.00 val.
Interneto adresas, kuriuo pasiekiami pirkimo dokumentai – www.kelmevvg.lt
Kandidato pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba kandidato vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).
Administracinių patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

  • bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinių patalpų plotas – ne mažesnis kaip 20 kv. m ir ne didesnis kaip 60 kv. m.
  • galimybė įrengti iki 3 (trijų) darbo vietų.
  • administracinių patalpų nuomos terminas – 6 (šešeri) metai nuo administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 3 (trejų) metų.
  • administracinės patalpos Perkančiajai organizacijai reikalingos nuo 2023 m. lapkričio 1 d.

BIURO PATALPU NUOMOS pirkimo sąlygos
1 priedas – Pasiūlymas
2 priedas – Techninė specifikacija
3 priedas – Patalpų nuomos sutarties projektas

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas