strategijanaujas

Archyvas

Informacija apie vietos projektus

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-4 nutariamoji dalis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-3 nutariamoji dalis

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ Nr. 4

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ Nr. 3

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-5 nutariamoji dalis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-1 nutariamoji dalis

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ Nr. 5

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ NR. 1

INFORMACIJA APIE VP PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS PARAIŠKAS

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas