strategijanaujas

Archyvas

Informacija apie vietos projektus

2019 m. balandžio 11 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-99 skirta parama Padubysio kaimo bendruomenės vietos projektui „Aktyvaus poilsio ir sveikos gyvensenos veiklų vykdymas Padubysyje“ Nr. KELM-LEADER-6A-SV-5-2-2018, paramos suma 19 392,00 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-6 nutariamoji dalis

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ NR. 6

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2019 m. vasario 21 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-37 skirta parama Kolainių kaimo bendruomenės vietos projektui „Kolainių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-4-4-2018, paramos suma 29 199,00 Eur. 

2019 m. vasario 4 d. NMA sprendimu skirta parama Asociacijos „Lykšilio kaimo bendruomenė“ vietos projektui „Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Lykšilio kaimo parke“… Skaityti toliau

2018 m. lapkričio 15 d. NMA sprendimu Nr. BR1-350 skirta parama UAB „Goldminkas“ vietos projektui „UAB „Goldminkas“ pašarų gamybos ir rinkodaros veiklos plėtra stiprinant materialinę bazę“ Nr. KELM-LEADER-3A-D-3-1-2018, paramos suma 32 686,00 Eur. 

2018 m. lapkričio 15 d. NMA sprendimu Nr. BR1-350 skirta parama UAB „Paulis“ vietos projektui „UAB „Paulis“ mėsos… Skaityti toliau

2018 m. gruodžio 5 d. NMA sprendimu skirta parama Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos vietos projektui „Rekreacinės zonos sukūrimas Liolių miestelyje“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-2-1, paramos suma 27 842,00 Eur. 

2018 m. lapkričio 27 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-360 skirta parama Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos vietos projektui „Multifunkcinės aikštelės įrengimas Vaiguvos… Skaityti toliau

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas