Archyvas

2023 m. rugpjūčio 9 d. NMA direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-299 skirta parama MB „Melioracijos servisas“ vietos projektui „MB „Melioracijos servisas“ materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra” Nr. KELM-LEADER-6A-D-17-5-2023 (42VS-PV-23-1-00112-PR001), paramos suma 19 064,00 Eur. 

2023 m. rugpjūčio 9 d. NMA direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-299 skirta parama MB „Inovacinis rytojus“ vietos projektui „MB Inovacinis rytojus verslo plėtra” Nr. KELM-LEADER-6A-D-17-4-2023 (42VS-PV-23-1-00110-PR001), paramos suma 20 000,00 Eur.

2023 m. birželio 27 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-239 skirta parama Asociacijos „Butkiškės bendruomenė” vietos projektui „Butkiškės bendruomenės tradicijų puoselėjimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-17-3-2023 (42VS-PV-23-1-00108-PR001), paramos suma 4 507,00 Eur. 

2023 m. birželio 27 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-239 skirta parama Asociacijos „Kražiai” vietos projektui „Bendrystės sujungti“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-17-2-2023 (42VS-PV-23-1-00111-PR001), paramos suma 4 507,00 Eur. 

2023 m. birželio 1 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-204 skirta parama Pakražančio kultūros centro vietos projektui „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-17-1-2023 (42VS-PV-23-1-00109-PR001), paramos suma 4 505,00 Eur. 

Vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo PAK-19 nutariamoji dalis

VP paraisku vertinimo rezultatu suvestinė Nr. 19

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRIORITETINIAI SĄRAŠAI

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ DAUGIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas