Archyvas

2024 m. kovo 28 d. (ketvirtadienis) 11.00 val. Mažajame dvare, adresu Dvaro g. 13B, Kelmė šaukiamas visuotinis ataskaitinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 10.30 val iki 10.55 val. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos stebėsenos ataskaitos už 2023 metus patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita).
2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2023 metus patvirtinimo. 
3. Kiti klausimai (sumanių kaimų strategijos rengimas, 2023 – 2027 m. finansinio laikotarpio strategijos įgyvendinimas, teritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimas, kita aktuali informacija) 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas