Archyvas

Asociacijos „Sveikatingumo kodas” įgyvendino vietos projektą „Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio organizavimas Kelmės rajone” Nr. KELM-LEADER-6B-VS-10-9-2020 (42VS-PV-20-1-09916-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Sveikatingumo kodas”
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. kovo 30 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-107
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. kovo 30 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2024 m. vasario 28 d., išmokėta paramos suma 13 408,55 Eur su PVM.
Projekto tikslas – skatinti socialinį ir visuomeninį Kelmės rajono gyventojų potencialą, organizuojant aktyvų poilsį bei propaguojant sveiką gyvenseną.
Projekto rezultatai – Asociacijos „Sveikatingumo kodas“ vietos projektas „Sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio organizavimas Kelmės rajone“ susideda iš 9 renginių, į jų veiklas įraukiant ir projekto partnerius. Stovyklų – terapinių užsiėmimų metu buvo vykdomos tipiškos tokiems užsiėmimams veiklos rūšys – maitinimas, šėrimas, vedžiojimas, glostymas. Priklausomai nuo gyvūnų rūšies, dalis jų vedami kliūčių ruožu (tuneliais, lankais), tai skirta propriocepsijos  ir vestibuliarinio aparato lavinimui. Šukavimas ir maitinimas, glostymas, apsikabinimai gerina sensoriką ir motorinius įgūdžius, atpalaiduoja, skatina geras emocijas. Treniravimas, prašymas bendrauti su tam tikru gyvūnu, kalbėjimas su juo ir kalbėjimas apie juos lavina kalbos įgūdžius. Edukacija su šiais gyvūnais gerina kognityvines funkcijas, daro mokymosi procesą efektyvesniu, naudingas yra ne tik tiesioginis bendravimas su gyvūnais, bet ir buvimas greta jų, todėl stovyklų metu buvo vykdomos papildomos edukacijos.

  1. Stovyklos – terapinio užsiėmimo „Draugiška lama“ metu dalyviai buvo supažindami su lamomis – gyvūnais, kurie užsienio šalyse jau gana seniai auginami kaip terapiniai gyvūnai. Tuo tarpu Lietuvoje šis gyvūnas dažniau sutinkamas tik zoo soduose ar pas pavienius augintojus. Užsiėmimų metu buvo vykdoma edukacija – lamos lipdymas iš ekologiškos druskos masės. Suorganizuotos dvi atskiros stovyklos dviem dalyvių grupėms.
  2. Stovyklos – terapinio užsiėmimo „Anglo-nubian ožkos draugystė“ metu dalyviai dieną praleido su išskirtinės veislės anglo-nubian veislės ožkomis, kurios augintojų vertinamos ne tik dėl ypatingai gerų pieno rodiklių, bet ir dėl taikaus būdo ir didelio noro bendrauti su žmogumi. Užsiėmimų metu buvo vykdoma edukacija, t.y. kuriamos erdvinės figūros iš žolynų (šakos, žolė, šienas). Suorganizuotos dvi atskiros stovyklos dviem dalyvių grupėms.
  3. Stovyklos – terapinio užsiėmimo „Ką slepia kupra“ metu dalyviai dieną praleido su kupranugariais, juos liesdami, šukuodami, šerdami ir mokydamiesi kitokių priežiūros ritualų. Užsiėmimų metu buvo vykdoma edukacija – muilo gamyba ir muilo vėlimas kupranugario vilnoje. Suorganizuotos dvi atskiros stovyklos dviem dalyvių grupėms.
  4. Stovykla „Žygis su asilais“. Hipoterapija, t.y. žirgų terapija Lietuvoje populiarėja jau keliolika metų. Kadangi asilai, kaip ir žirgai, priklauso tai pačiai arklinių šeimai, stovyklos metu dalyviai leidosi į žygį su asilais Dubysos upės pakrante.
  5. Lankymasis vaikų namuose, bendruomeniniuose vaikų namuose, šeimynose. Projekto metu, kartu su terapiniais gyvūnais – anglo-nubian ožkomis, aplankyti globojami vaikai. Ši veikla svarbi ne tik kaip laisvalaikio priemonė, bet ir kaip visuomeninė iniciatyva, socialinės integracijos skatinimas.
  6. Lankymasis senelių namuose, vienišų žmonių lankymas. Projekto metu, kartu su terapiniais gyvūnais – anglo-nubian ožkomis, aplankyti vieniši ir globojami seneliai. Ši veikla svarbi ne tik kaip laisvalaikio priemonė, bet ir kaip visuomeninė iniciatyva, socialinės integracijos skatinimas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas