Archyvas

Bendruomenė „Šaltenių pašvaistė“ įgyvendino vietos projektą „Bendruomenės „Šaltenių pašvaistė“ maisto gamyba ir teikimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-D-14-1-2021 (42VS-PV-21-1-06934-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Bendruomenė „Šaltenių pašvaistė“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1.
Sprendimas skirti paramą 2021 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-403.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. sausio 7 d. Nr. KELM-LEADER-6B-D-14-1-2021 (42VS-PV-21-1-06934-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gruodžio 22 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. spalio 19 d., išmokėta paramos suma 58 499,37 Eur be PVM.
Projekto tikslas – skatinti vietos verslo iniciatyvas ir sukurti bendruomenės ekonominį kapitalą.

Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu įsigyti virtuvės baldai, virtuvės įranga, atliktas patalpų, kuriuose bus įrengtos darbo vietos, kapitalinis remontas. Sukurtos 2 darbo vietos maisto ruošėjams.  

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas