Archyvas

Dovydas Baškys įgyvendino vietos projektą „Dovydo Baškio pramogų ir poilsio organizavimo veiklos plėtra“ Nr. KELM-EURI-6A-D-16-1-2022(42VS-PV-22-1-00403-PR001)

 Vietos projekto vykdytojas Dovydas Baškys
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.
Sprendimas skirti paramą 2022 m. liepos 27 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-242.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. KELM-EURI-6A-D-16-1-2022 (42VS-PV-22-1-00403-PR001)

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 27 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2023 m. gegužės 31 d., išmokėta paramos suma 22 665,36 Eur be PVM.
Projekto tikslas – kurti naujas darbo vietas kaimo vietovėje, plečiant pramogų ir poilsio organizavimo veiklos materialinę bazę.
Projekto rezultatai – vietos projekto įgyvendinimo metu veiklos vykdymo vietoje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, dvi lauko terasos, įsigyta verslo plėtrai reikalinga technika ir įranga – lauko kupolas, sėdmaišiai, sulankstomų baldų komplektas, lauko baldų komplektas, gultai, šilumos siurbliai, projektoriaus ir ekrano komplektas, putų patranka, dujiniai šildytuvai, automobilinė priekaba. 
Paramos gavėjas projektą viešino savo lėšomis, pakabintas plakatas, įranga pažymėta lipdukais.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas