Archyvas

Kelmės rajono Pakražančio gimnazija įgyvendino vietos projektą „Kelmės r. Pakražančio gimnazijos krepšinio aikštelės sutvarkymas“ Nr. KELM-LEADER-6B-IJ-2-3

Vietos projekto vykdytojas Kelmės r. Pakražančio gimnazija
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Jaunimo užimtumas ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritį „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1.
Sprendimas skirti paramą 2018 m. liepos 2 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-189.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m. liepos 16 d. Nr. KELM-LEADER-6B-JI-2-3.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. liepos 16 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė vietos projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019 m. rugpjūčio 1 d., išmokėta paramos suma 7 740,48 Eur su PVM.
Projekto tikslas – sutvarkyti mokyklos sporto aikštyną, kuriuo galėtų naudotis ne tik mokyklos mokiniai, bet ir vietos jaunimas.
Projekto rezultatai – Kelmės rajono Pakražančio gimnazija projektą įgyvendino bendradarbiaudama su Kelmės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu  Pakražančio gimnazijos aikštyne buvo įrengta krepšinio aikštelė (420 kv. m.) uždengiant ją sintetine danga. Įgyvendintas projektas prisidėjo prie gyvenamosios aplinkos gerinimo kaimo vietovėje, kaimo jaunimui sudarytos galimybės mokytis geresnėmis sąlygomis,  sumažinta atskirtis tarp miesto ir kaimo mokyklos mokinių bei padidėjo ir aplinkinių kaimų gyventojų aktyvumas, užsiėmimas sportine veikla. Ateityje vietos jaunimas planuoja organizuoti įvairius renginius bei varžybas, kuriuose bus kviečiami dalyvauti Frankpolio, Grinių, Raudiškės, Užmedžių kaimo gyventojai.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – aiškinamasis stendas.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas