Archyvas

Kompiuterinė stebėsenos programa

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

Parama skirta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. BR1-873 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas”, sąrašo patvirtinimo”

Paraiškos Nr. 4NT-KS-11-1-0042-PR001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2011 m. rugpjūčio 5 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Paramos suma: 4 344,30 Eur

Projekto tikslas: efektyvinti LEADER metodo įgyvendinimą Kelmės rajone ir Lietuvoje.

Projekto uždavinys: sukurti „Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos” kompiuterinės stebėsenos programą

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas