Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. kovo 16 d. 8.00 val. iki 2020 m. balandžio 30 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 296 895 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
 
Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9 (kvietimo tekstas)

1. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-7.1
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1

2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1

3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.1
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 117 054 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 58 527 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

 
2. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-7.2
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.2
2 priedas VERSLO PLANO FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.2
3 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-7.2
„Vienos įmonės deklaracija“ pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (doc ir xlxs formatu)
,,Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“ (doc ir xlxs formatu)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 117 054 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 58 527 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
 
3. VPS priemonė „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-5.1
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.1
2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 43 161 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 29 264 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
4. VPS priemonė „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-5.2
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.2
2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.2
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 19 626 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 19 509 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas