Archyvas

Metodinė medžiaga projektų vykdytojams

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

Parama skirta vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM direktoriaus 2011 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. BR1-230 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba” veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas”, sąrašo patvirtinimo”

Paraiškos Nr. 4NT-KS-10-1-0028-PR001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2011 m. vasario 7 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Paramos suma: 2 896,20 Eur

Projekto tikslas: gerinti vietos projektų rengimo ir valdymo įgūdžius

Projekto uždavinys: atlikti mokymų programų poreikio nustatymą ir parengti metodinę medžiagą.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas