Archyvas

UAB „Modis LT“ įgyvendino vietos projektą „Smulkus kaimo verslas“ Nr. KELM-LEADER-6A-D-3-3-2018

 Vietos projekto vykdytojas UAB „Modis LT“, direktorius Laimis Butkus
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.
Sprendimas skirti paramą 2018 m. spalio 24 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. BR1-325.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m. gruodžio 31 d. Nr. KELM-LEADER-6A-D-3-3-2018.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. spalio 24 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2020 m. gruodžio 31 d., išmokėta paramos suma 34 141,00 Eur be PVM.
Projekto tikslas – skatinti vietos verslo iniciatyvumą

Projekto rezultatai – įgyvendinus projektą rekonstruotos panaudos teise valdomas pagalbinio ūkio paskirties pastatas, rekonstruoto pastato dydis 79,34 kv. m. Įmonė planuoja teikti paslaugas per saviraiškos užsiėmimus, ugdyti vaikų ir jaunimo meninius gebėjimus, suteikti jiems galimybes pažinti kas yra architektūra šalia jų, kaip apčiuopiama ir suprantama ji gali būti, kokie pagrindai turi būti padedami kiekvienai asmenybei kuriant savo teritoriją, vertinant visumą visose pasaulio šalyse.  Įgyvendinant projektą buvo sukurta 1 darbo vieta. 
UAB „Modis LT“ projektą viešino savo lėšomis, aiškinamasis stendas. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas