Archyvas

VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui

Finansavimo šaltinis: Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa

Paramos sutartis: 2009 m. rugpjūčio 25 d. paramos sutartis pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti” Nr. 4PV-KS-09-2-000669

Paramos suma: 94 921,51 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2009 m. rugpjūčio 10 d. iki 2015 m. rugpjūčio 28 d.

Projekto tikslas: telkti  Kelmės krašto partnerystės VVG narius,  teritorijos  gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją.

Projekto rezultatai: suorganizuota 115 dienų  (944 valandų) mokymai įvairiomis temomis, 40 informacinių renginių, 9 išvykstamosios konferencijos (seminarai) Lietuvoje ir užsienyje.

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas