Archyvas

2019 m. vasario 28 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre kviečiamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-2 patvirtinimo.
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo.
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas“ priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2 patvirtinimo.
  4. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 7 paskelbimo.
  5. Dėl Jolantos Stupurienės atleidimo iš Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansininkės pareigų.
  6. Dėl išbraukimo /išstojimo iš Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių.
  7. Kiti klausimai.

PROTOKOLAS Nr. 2 2019-02-28

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas