strategijanaujas

Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 25 d. 8.00 val. iki 2018 m. birželio 22 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 180 458 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

1. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

FSA LEADER-19.2-SAVA-3

1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-3

2. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

FSA LEADER-19.2-SAVA-9

1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-9

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-9

3. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1 

FSA LEADER-19.2-SAVA-8.1

1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-8.1

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-8.1

4. VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.2

FSA LEADER-19.2-SAVA-8.2

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-8.2

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-8.2

5. VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

FSA LEADER-19.2-SAVA-5.2

1 priedas vietos projekto paraiškos forma LEADER-19.2-SAVA-5.2

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma LEADER-19.2-SAVA-5.2

Aktualūs teisės aktai:

VP ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS Suvestinė redakcija nuo 2017-11-25

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, taikomos ketvirtojo kvietimo vietos projektams http://www.infolex.lt/ta/350965

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą viešinimo taisyklės http://www.infolex.lt/ta/320916?ref=6#id320916

Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai?page=2

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas