Archyvas

Paramą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programa: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/programa-2

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo taisyklės: http://www.infolex.lt/ta/311185?nr=1

Suteiktos paramos viešinimo taisyklės ir reikalavimai: http://www.infolex.lt/ta/320916?ref=6#id320916;

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės: http://www.infolex.lt/ta/331846

Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika: http://www.infolex.lt/ta/338480

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,administravimo taisyklės: http://www.infolex.lt/ta/350965

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės  http://www.infolex.lt/ta/368313

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija: https://zum.lrv.lt/

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos: www.nma.lt

VšĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra: https://www.litfood.lt/

Lietuvos kaimo tinklas: www.kaimotinklas.lt

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga: www.lkbs.lt

 

Rekomenduojami viešinimo ženklai:

VVG logotipas

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas