Archyvas

Kodas: 300104564

Mokyklos g. 11, Šaltenių k., Kelmės apyl. sen., 86104 Kelmės r.

tel. 8 612 68230

el.p. paulius.mickunas70@gmail.com

Pirmininkas Paulius Mickūnas

Įgyvendintas vietos projektas „Sporto aikštyno atnaujinimas Šaltenių kaime“ NR. LEADER-13-KELMĖ-07-014

Projekto bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kelmės apylinkių seniūnijos Šaltenių gyvenvietėje, gerinant viešosios infrastruktūros būklę.
Projekto specialusis tikslas – didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą Šaltenių kaimo gyventojams, pagerinus jų laisvalaikio praleidimo ir sveikatos stiprinimo galimybes.
Projekto veiklos tikslas – atnaujinti krepšinio aikštelę.

Vietos projekto įgyvendinimo metu buvo pakeista krepšinio aikštelės danga į sintetinę, pastatyti nauji krepšinio stovai su lenta ir amortizuojančiu lanku, sutvarkyta aikštyno teritorija, sukurta patraukli aplinka, pagerinta laisvalaikio užimtumo kokybė Šaltenių ir aplinkinių kaimų gyventojams.

Projektas prisidėjo prie gyventojų švietimo, pilietiškumo ugdymo, gyventojų aktyvumo ir suinteresuotumo skatinimo veikti kartu, dalyvauti bendruomeninėje veikloje, sustiprino pasitikėjimą savo jėgomis, formuoja socialiai aktyvią poziciją, kuriant patrauklią gyvenimui ir poilsiui erdvę, išsaugant kaimo vietovių identitetą.

bendra projekto vertė – 16 090,00 Eur, paramos suma – 14 481,00 Eur

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas