Archyvas

Nuo balandžio 30 d. atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktus vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo preliminarius rezultatus (fizinį ir finansinį rezultatyvumą) Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupei suteikta galimybė naudoti paramos sutartyje rezervuotas 20 proc. vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų lėšų. http://old.zum.lt/index.php?-1555613661

Po birželio 10 d. vykusio Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komiteto posėdžio, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtas papildomas 58 064 Eur finansavimas iš vertinimo rezervo. Tai lėšos, kurios buvo sumažintos dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo. http://old.zum.lt/index.php?-1784765844

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas