Archyvas

MB „Melioracijos servisas“ vietos projektas „MB „Melioracijos servisas“ materialinės bazės atnaujinimas ir plėtra” Nr. KELM-LEADER-6A-D-17-5-2023 (42VS-PV-23-1-00112-PR001)

Asociacijos „Butkiškės bendruomenė” vietos projektas „Butkiškės bendruomenės tradicijų puoselėjimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-17-3-2023 (42VS-PV-23-1-00108-PR001)

Asociacijos „Kražiai” vietos projektas „Bendrystės sujungti“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-17-2-2023 (42VS-PV-23-1-00111-PR001)

Pakražančio kultūros centro vietos projektas „Bendruomenių stiprybė – gyvojoje tradicijų raiškoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-17-1-2023 (42VS-PV-23-1-00109-PR001)

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas