Archyvas

Asociacija „Užvenčio sveikatos centras“ įgyvendino vietos projektą „Paslaugų, laisvalaikio ir tradicijų plėtra sveikatingumo srityje“ Nr. KELM-EURI-6B-D-16-4-2022 (42VS-PV-22-1-01394-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Užvenčio sveikatos centras“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1.
Sprendimas skirti paramą 2022 m. spalio 6 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-321.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. spalio 18 d. Nr. KELM-EURI-6B-D-16-4-2022 (42VS-PV-22-1-01394-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. spalio 6 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2023 m. gruodžio 29 d., išmokėta paramos suma 55 874,91 Eur be PVM.
Projekto tikslas – sukurti materialinę bazę maisto, kosmetikos iš vaisių, uogų ir daržovių gamybos paslaugų teikimui, edukacinėms veikloms bei mokomosioms programoms vykdyti, turizmui skatinti.

Projekto rezultatai – įgyvendinant projektą sukurta materialinė bazė, t.y. įsigyta įranga (aliejaus spaudimo įrenginys, pasterizatorius, skysčių dozatorius, kondicionierius, acto gamybos įrenginys, homogenizatorius), kuria naudojantis asociacija galės ne tik gaminti iš uogų, vaisių, daržovių bei vaistažolių aukštos pridėtinės vertės produktus skirtus maisto, higienos ir kosmetikos pramonei, bet ir mokys kaimo bendruomenes tokių produktų pasigaminti savo reikmėms ar prekybai, teiks paslaugas, ves edukacines veiklas bei mokymus. Tikimasi, kad tai paskatins visų pirma vietos bendruomenę ne tik perdirbti savo turimą produkciją, ją panaudojant ir kitose srityse, vystant inovatyvius produktus. Įgyvendinus projektą bus teikiamos inovatoriškos paslaugos neturinčios šiuo metu konkurencijos ne tik asociacijos veiklos teritorijoje, bet ir visame rajone. Taip pat bus skatinamas tvarus ekonomikos augimas sudarant galimybes teikti paslaugas ir edukacines veiklas, asociacijai perorientuoti savo gamybos modelį iš linijinio į žiedinį. Lietuvos rodiklis ekoinovacijų indekse bei Eurobarometro įmonių apklausa nurodo, jog šiuo metu Lietuvos ūkio subjektų potencialas nėra įvertintas ir nėra sudarytos sąlygos išnaudoti Žaliojo kurso galimybes. Projekto rezultatai skatins investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei inovacijas diegiant žiedinį gamybos modelį.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas