Archyvas

Asociacija „Žalias vėjas“ įgyvendino vietos projektą „Buriavimo mokyklos įkūrimas Tytuvėnuose, Kelmės rajone“ Nr. KELM-LEADER-6B-D-9-4-2020 (42VS-PV-20-1-02671-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Žalias vėjas“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritį „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1.
Sprendimas skirti paramą 2020 m. gruodžio 15 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. BR1-512.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. KELM-LEADER-6B-D-9-4-2020 (42VS-PV-20-1-02671-PR001)
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. gruodžio 30 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikta 2022 m. gruodžio 12 d., išmokėta paramos suma 58 316,67 Eur be PVM.
Projekto tikslas – teikti sporto ir laisvalaikio užimtumo paslaugas kaimo gyventojams, įkuriant buriavimo mokyklą Kelmės rajone.

Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu įsigyta sporto įranga (laiveliai (jachtos), vėjaračiai bei visas reikalingas inventorius). Įgyvendinus projektą, asociacija pasirengusi teikti konkurencingas laisvalaikio užimtumo, sporto paslaugas, prisidės prie vaikų ir jaunimo iš socialinės rizikos ir socialinį atskirtį patiriančių šeimų laisvalaikio ir užimtumo formavimo, jiems organizuojant įvairias su sportu susijusias stovyklas. 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas