Archyvas

Naujienos

Iki 2024 m. sausio 10 d. (pirmadienio) 12.00 val. elektroniniu būdu (rašytine sprendimų priėmimo procedūra) organizuojamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaime kūrimas” priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas” veiklos sritį „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1 patvirtinimo (EURI).
  2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 21 paskelbimo.

PROTOKOLAS Nr. 1 2024-01-10

Asociacija „Užvenčio sveikatos centras“ įgyvendino vietos projektą „Paslaugų, laisvalaikio ir tradicijų plėtra sveikatingumo srityje“ Nr. KELM-EURI-6B-D-16-4-2022 (42VS-PV-22-1-01394-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Asociacija „Užvenčio sveikatos centras“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos… Skaityti toliau

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija įgyvendino vietos projektą „Sporto salės atnaujinimas Užvenčio gimnazijoje“ Nr. KELM-LEADER-6B-I-14-5-2021 (42VS-PV-21-1-06936-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.… Skaityti toliau

Tarptautinė verslo asociacija „Verslo saitas” įgyvendino vietos projektą „Kelmės kraštas – verslus, veržlus, veiklus!” Nr. KELM-LEADER-1C-M-14-8-2021 (42VS-PV-21-1-06938-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Tarptautinė verslo asociacija „Verslo saitas”
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3.
Sprendimas skirti… Skaityti toliau

Padubysio kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Padubysio k. bendruomenės socialinio verslo kūrimas įrengiant sūrinę“ Nr. KELM-LEADER-6B-DS-6-4-2019 (42VS-PV-19-1-07663-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Padubysio kaimo bendruomenė
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-1.
Sprendimas skirti paramą 2019 m. gruodžio… Skaityti toliau

2023 m. gruodžio 15 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „LEADER strategijos. Pradžia“. Konferencija skirta LEADER iniciatyvos 20-mečiui paminėti vyko Bistrampolio dvare, Panevėžio rajone.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, kaip sėkmingai vykdomą bendruomeninį verslą, konferencijos metu surengtoje LEADER projektų… Skaityti toliau

KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS GRAFIKAS 2024 M.
PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES PAVADINIMAS  PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES KODAS KVIETIMAS GALIOJA 
NUO IKI
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija 
     
Veiklos sritis. Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui  LEADER-19.2-SAVA-6.1 2024.02.19 2024.03.22
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2024-2029 m. vietos plėtros strategija
1 Priemonė. Kaimo ekonomikos re-kreacija KELM-LEADER-20VVG-03-01 2024.07.29 2024.09.27
2 Priemonė. Bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija KELM-LEADER-20VVG-07-02 2024.08.05 2024.09.30
5 Priemonė. Kultūros ir socialinių santykių re-kreacija KELM-LEADER-20VVG-09-05 2024.08.05 2024.09.30
6 Priemonė. Kaimo vietovių NVO re-kreacija KELM-LEADER-20VVG-09-06 2024.08.05 2024.09.30

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas