Archyvas

VVG valdybos posėdžiai

2016 m. kovo 23 d. 11.30 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre organizuojamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ.

  1. Dėl naujų narių į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę priėmimo, esamų narių pašalinimo ir/ar narystės sustabdymo.
  2. Dėl informacijos pateikimo apie Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategiją.
  3. Kiti klausimai.

Valdybos posėdžio protokolas 2016-03-23

2016 m. vasario 11 d. 11.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre organizuojamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų pareigybių ir pareiginių koeficientų patvirtinimo.
  2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo. 

Valdybos posėdžio protokolas 2016-02-11

2016 m. sausio 19 d. 13.00 val. Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre organizuojamas valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Leader“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ įgyvendinamo projekto „Pasiruošimas Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 m. LEADER priemonės įgyvendinimui“
  2. Dėl pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonę LEADER parengtos  vietos plėtros strategijos administravimo.
  3. Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo sušaukimo datos.
  4. Kiti klausimai.

Valdybos posėdžio protokolas 2016-01-19

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas