Archyvas

Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos pakeitimai:

BRK_3931_Del_Strategijos_Rodiklio_Keitimo (2010-12-10)

BRK_6078_Del_Lesu_Padidinimo_Vienam_Projektui pagal „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos“ III prioriteto 3 priemonę (2009-10-07)

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-408 yra patvirtintas vietos veiklos grupių, įgyvendinančių vietos plėtros strategijas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ vietos plėtros strategijoms administruoti skirtų lėšų paskirstymas savivaldybėms.

ZUM_3D_408_Del_AtrankosTaisykliu_Pakeitimo LR Žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-408

 

 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas