Archyvas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2007 m. lapkričio 13-14 dienomis pasirašė vietos projektų vykdymo sutartis:

Eil. Nr. Paraiškos kodas Paraiškos teikėjo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Skiriama paramos suma, Lt
1. LEADER-Kelmė-01-002 Asociacija „Berželio bendruomenė” „Kaimo bendruomenės pastatų rekonstrukcija, įrengiant socialinių paslaugų centrą, siekiant sudaryti sąlygas verslų plėtrai kaime ir sustabdyti jaunų žmonių emigraciją“ 29 028,00
2. LEADER-Kelmė-01-003 Visuomeninė neįgaliųjų organizacija „Būkime kartu“ „Bitininkystės amato muziejaus ir ekologinio bitininkavimo mokymo studijos, invalidų integravimui į visuomenę, įkūrimas“ 34 706,00
3. LEADER-Kelmė-01-004 Asociacija „Junkilų kaimo bendruomenė „Bendruomenės namai- Junkilų krašto kulinarinio paveldo ir senųjų amatų atgaivinimo centras“ 29 930,00
4. LEADER-Kelmė-01-010 Asociacija „Užvenčio seniūnijos bendruomenė“ „Bendruomenės namai – užuovėja visiems“ 34 348,00
5. LEADER-Kelmė-01-007 Asociacija „Minupių kaimo bendruomenė“ „Bendruomenei be namų negerai“ 19 683,00
VISO: 147 695, 00

 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė 2007 m. gruodžio 22 dieną pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį

 

Eil. Nr. Paraiškos kodas Paraiškos teikėjo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas Skiriama paramos suma, Lt
1. LEADER-Kelmė-01-006 VŠĮ Kelmės profesinio rengimo centras „Mokymasis, kvalifikacijos kėlimas – asmens socialinių – ekonominių problemų sprendimo būdas“ 30 023,00
VISO: 30 023,00

 

Iš viso pasirašytos 6 ( šešios) paramos sutartys su vietos veiklos projektų pareiškėjais.

 

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkas Zenonas Mačernius

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas