Archyvas

Kelmės krašto partnerystės VVG 20242029 m. vietos plėtros strategijos projektas teikiamas derinimui

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė parengė 2024–2029 m. vietos plėtros strategijos projektą ir teikia jį derinimui su visuomene. Su Kelmės krašto partnerystės VVG 2024–2029 m. vietos plėtros strategijos projektu galite susipažinti čia:

Kelmės krašto partnerystės VVG 2024-2029 m. VPS, 5 priedas VPS sąsaja su strateginiais dokumentais

Rengiant naują vietos plėtros strategiją, siekta bendram tikslui apjungti vietos valdžios, verslo atstovų ir kaimo žmonių interesus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų pastangas kryptingai darnios kaimo vietovės plėtrai.

2023–2029 m. vietos plėtros strategijos tema – „Žmogaus ir bendruomenės fizinės, emocinės bei dvasinės sveikatos,  gamtinės aplinkos, socialinių santykių ir  viešųjų išteklių  RE-KREACIJA kaimo vietovėse“.

VVG teritorijos vizija – Kelmės krašto partnerystės VVG teritorija – tai vėjo, saulės bei vidinės energijos varomas ūkis ir bendruomenė. Vėjas – dinamiška ir greita gamtos galia (neišsenkanti). Saulė – šviesi ir šildanti gamtos galia (neišsenkanti). Vidinė energija – dieviškoji žmogaus galia (neišsenkanti).

2023–2029 m. laikotarpio vietos plėtros strategijoje vietos plėtros projektams numatyta skirti 1,25 mln. Eur pagal šias priemones:

  • kaimo ekonomikos re-kreacija (ne žemės ūkio verslo plėtra) – 550.000 Eur;
  • bendruomenės (gyvybingumo) re-kreacija (bendruomeninis verslas) – 100.000 Eur;
  • socialinio verslo re-keacija (socialinis verslas) – 140.000 Eur;
  • viešosios erdvės re-kreacija (viešų paslaugų pereinamumo didinimas) – 80.000 Eur;
  • kūltūros ir socialinių santykių re-kreacija (veiklos projektai) – 360.000 Eur;
  • kaimo vietovių NVO re-kreacija (veiklos projektai) – 25.000 Eur.

 

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus parengtam vietos plėtros strategijos projektui iki š. m. gegužės 26 d. Nuomonę galite pateikti užpildydami pasiūlymų formą internete https://forms.gle/e6SjHubJTaKu2Tfq8  arba siųsti el. p. kelmesvvg@gmail.com.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas