Archyvas

2018 m. vasario 6 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė ir  finansininkė Jolanta Stupurienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento organizuotuose mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“ Šiauliuose.

Lektorė Ieva Adomaitytė-Subačienė seminaro dalyviams pristatė projekto apibrėžimą, įgyvendinimo ciklą, projektų valdymo procesų grupes ir kompetencijos sritis. Mokymų dalyviai diskutavo apie projektų inicijavimo etapus, apie metodo „iš apačios į viršų“ taikymą praktikoje ir kiek šis metodas veikia įgyvendinant pagal LEADER priemonės principus, tame tarpe ir principą „iš apačios į viršų“, parengtas vietos plėtros strategijas.

Atlikdami praktinę užduotį mokymų dalyviai aptarė, kaip turėtų būti tinkamai formuluojami projekto tikslai, uždaviniai, veiksmai ir pasiekimų rezultatai. VVG atstovai diskutavo, kiek daug projektinėje veikloje lemia tinkamas partnerių pasirinkimas, dalinosi projektų, kurie buvo įgyvendinami bendradarbiaujant su užsienio partneriais, patirtimi.

Kalbėdami apie mokymų svarbą ir naudą administruojant vietos projektus, įgyvendinamus pagal vietos plėtros strategijų priemones, mokymų dalyviai išsakė savo nuomonę, kad mokymai nepateisino dalyvių lūkesčių. Dalyvių nuomone mokymų programa būtų labiau aktuali vietos projektų pareiškėjams, bet ne VVG darbuotojams, kad mokymų dalyviai neišgirdo nieko naujo dėl vietos projektų administravimo ir kad mokymuose nagrinėjamos temos visiškai nesiejamos su Žemės ūkio ministerijos LEADER priemonės vietos projektų administravimo taisyklėmis, nors jose vietos projektų pareiškėjams keliami specifiniai reikalavimai.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas