Archyvas

Tytuvėnų miesto bendruomenė „Gralis“ įgyvendino vietos projektą „Kultūros savitumo ir tradicijų puoselėjimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. KELM-LEADER-6B-V-10-4-2020 (42VS-PV-20-1-09914-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Tytuvėnų miesto bendruomenė „Gralis“
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. kovo 30 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-107
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. kovo 30 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2022 m. lapkričio 30 d., išmokėta paramos suma 14 999,92 Eur su PVM.
Projekto tikslas – puoselėti tradicijas, skatinti sveiką gyvenseną ir aktyvų poilsį, laisvalaikį, taip siekiant didinti socialinį, kultūrinį ir visuomeninį Kelmės rajono gyventojų potencialą ir plėtoti žmogiškuosius išteklius, bendruomeniškumą.
Projekto rezultatai – Tytuvėnų miesto bendruomenės „Gralis“ įgyvendintas vietos projektas „Kultūros savitumo ir tradicijų puoselėjimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ susideda iš 8 renginių, į jų veiklas įraukiant ir projekto partnerius.

Renginio „Sveikuolių diena“ metu vykusio seminaro tikslas – supažindinti gyventojus su sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo svarba. Akcentuojant asmens elgsenos, sprendimų, gyvenimo būdo įtaka ir reikšmę sveikatai bei sveikos gyvensenos formavimui, kokie veiksniai yra susiję. Seminaro metu gyventojai buvo supažindinami su informacija ir žiniomis, reikalingomis pagrindiniams sveikos gyvensenos principams įgyvendinti ir laikytis. 

Renginių, skirtų kaimo (bendruomenių) tradicijų puoselėjimui, metu buvo vykdomas ąžuolų sodinimas, tokiu būdu puoselėjant kaimo tradicijas ir skatinamas gyventojų susitelkimas.  Atskirų renginių metu, skirtingose bendruomenės gyventojai įtraukiami į bendrą veiklą, susijusią su tradicijų ir gyvenamosios aplinkos puoselėjimu – sodinami ąžuolai. Šiai veiklai įgyvendinti buvo organizuojami  du išvažiuojamieji renginiai, pirmasis jungiantis projekto partnerius iš Tytuvėnų miesto, Kiaunorių ir Kukečių kaimų bendruomenių, antrasis jungiantis projekto partnerius iš Tytuvėnų miesto, Maironių ir Valpainių kaimų bendruomenių.

Renginių ciklo skirto gyventojų fizinio aktyvumo didinimui metu buvo suorganizuoti keturi renginiai. Pirmuose dvejuose renginiuose gyventojai (bendruomenių nariai) buvo mokomi žaisti tinklinį, sudaromos komandos iš skirtingų bendruomenių, mokymus vedė treneris. Trečiojo renginio metu vyko pliažo tinklinio varžybos tarp bendruomenių. Ketvirtojo renginio metu vyko stalo teniso varžybos tarp bendruomenių. Šių renginių tikslas įtraukti visus bendruomenės gyventojus, įskaitant neįgaliuosius ir senjorus į fizinio aktyvumo veiklas. 

Renginys „Šeimų diena“, skirtas didinti šeimų įtraukti į bendruomenių veiklas. Renginio metu buvo organizuojamos tokios veiklos kaip meto terapijos paslaugos (Zumbos šokiai), žygis/ varžybos dviračiais ir paspirtukais po žymias Tytuvėnų  vietas, pliažo tinklinio, smiginio, lauko žaidimo „Petankės“ varžybos, parodomasis renginys elektrinėmis vandenlentėmis bei filmo žiūrėjimas po atviru dangumi, skirtas vaikams iki 18 metų, senjorams, neįgaliesiems. 

Daugiau informacijos apie projekto veiklas: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071310650165 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas