Archyvas

2018 m. kovo 1 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansininkė Jolanta Stupurienė  dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento organizuotuose mokymuose „Verslo projektų rengimas ir vertinimas“ Šiauliuose.

Lektorė Diana Jucevičienė mokymų dalyvius supažindino su įmonių steigimosi, plėtros ir įsitvirtinimo rinkoje etapais.

Lektorė akcentavo, kad verslo planas yra svarbus įmonėms, norinčioms įvertinti verslo idėjos riziką, išanalizuoti ir palyginti aplinkybes, įmonės gyvybingumą ir perspektyvas. Net ir tuo atveju, kai verslo planui parengti samdomi konsultantai, pats verslininkas privalo aktyviai dalyvauti verslo plano rengime, nes tinkamai parengtas verslo planas padeda sureguliuoti kiek, kam, kada, kuriam laikotarpiui reikia pinigų, taip pat verslo planas būtinas siekiant gauti paskolą, svarbus galimiems investuotojams ir verslo partneriams.  Lektorė pristatė verslo plano struktūrą, paaiškino kuo svarbi verslo plano santrauka, kas turi būti aprašoma verslo plane, kokia pateikiama informacija ir kokias šaltiniais geriausiai remtis informacijai pateikti, supažindino kokią svarbią dalį verslo plane užima rinkodara. Mokymų dalyviai, aptardami praktinius pavyzdžius, diskutavo apie jėgas sąveikaujančias rinkoje, apie rinkos segmentavimą, aiškinosi, kokios sąlygos lemia segmentavimo efektyvumą, kalbėjo apie tai, kaip tinkamai parinkti ir lengvai identifikuoti rinkos segmentus, kaip įvardinti tikslinę rinką, kokie marketingo priemonių dariniai yra naudojami, kas sudaro prekės, paslaugos kainą ir koks yra prekės gyvavimo ciklas.

Mokymų dalyviai išnagrinėjo ir detaliai aptarė konkretų verslo planą, parengtą pagal vienos VVG vietos plėtros strategijos veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“. Susipažinę su finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktais duomenimis, mokymo dalyviai atliko praktinę užduotį ir remdamiesi pateiktais skaičiais, pagal nustatytas formules, paskaičiavo ūkio subjekto ekonominio gyvybingumo rodiklius.

Mokymuose pateikta medžiaga, jos dėstymas ir praktiniai pavyzdžiai pateisino dalyvių lūkesčius,  mokymų dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas