Archyvas

2018 m. balandžio 5 d. Raudondvaryje, Kauno r. Raudondvario dvare vyko vietos veiklos grupių visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupę atstovavo pirmininkė Nelė Želvienė. 

Susirinkimo metu VVG tinklo pirmininkė Violeta Jankauskienė pristatė VVG tinklo veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę už 2017 m., kurios buvo patvirtintos. Aptarti svarbūs strateginiai VVG tinklo veiklos koordinavimo principai, diskutuota apie nario mokestį, VVG tinklo įstatų keitimą, leaderlietuva.lt interneto svetainę, vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus ir pažangos vertinimą.

Diskusijos susirinkime kilo dėl tinklo įstatų tvirtinimo, kadangi parengtas tinklo įstatų projektas nebuvo aptartas tinklo valdyboje ir nariai turėjo pastabų parengtam projektui, buvo susitarta vadovautis 2007 m. įregistruotais ir galiojančiais tinklo įstatais, o naujais išrinkta tinklo valdyba ir pirmininkas turės parengti ir visuotiniame narių susirinkime patvirtinti naujus tinklo įstatus.

Daugiausia dėmesio susirinkime buvo skirta Vietos veiklos grupių tinklo pirmininko rinkimams. Į tinklo pirmininkus buvo pasiūlyti trys kandidatai: Utenos regiono vietos veiklos grupės VPS administracijos vadovė Jolita Umbrasienė, Varėnos krašto vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovas Povilas Saulevičius ir Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė Reda Kneizevičienė. Balsų dauguma antrame ture Vietos veiklos grupių tinklo pirmininku išrinktas Povilas Saulevičius. Susirinkimo nariai iš 10 narių vienbalsiai išrinko vietos veiklos grupių tinklo valdybą, į kurią kiekvienas regionas pasiūlė savo atstovus. Šiaulių regionui sutiko atstovauti ir buvo išrinkta  Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Valuckienė.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas