Archyvas

Visuomeninė organizacija „Kiaunorių kaimo bendruomenė” įgyvendino vietos projektą „Bendruomenių stiprybė dirbant kartu“ Nr. KELM-LEADER-6B-KV-15-3-2022 (42VS-PV-22-1-01395-PR001)

Vietos projekto vykdytojas Visuomeninė organizacija „Kiaunorių kaimo bendruomenė”
Projektas įgyvendintas pagal Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos II prioriteto priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, veiklos sritį „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-8.1.
Sprendimas skirti paramą: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. liepos 7 d. direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. BR1-218
Vietos projekto vykdymo sutartis nesudaroma, paraiška laikoma sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. liepos 7 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir galutinė ataskaita pateikti 2023 m. birželio 14 d., išmokėta paramos suma 7 670,56 Eur su PVM.
Projekto tikslas –per tradicijų pažinimą, perėmimą, puoselėjimą, kultūros sklaidą bei regiono savitumo puoselėjimo veiklas, ugdančias meninius gebėjimus ir kūrybinę saviraišką, atskleisti ir populiarinti regiono kultūros tradicijų ir papročių savitumą, formuoti ir stiprinti įvairių gyventojų grupių vertybes ir bendruomeniškumo jausmą.
Projekto rezultatai – Kiaunorių kaimo bendruomenės įgyvendinamas projektas „Bendruomenių stiprybė dirbant kartu“ susideda iš 3 renginių ir 4 edukacinių užsiėmimų, savo veiklomis apimančių dviejų – Kiaunorių ir Pašiaušės seniūnaitijų gyventojus, bendruomenes.

Renginys „Šeima-gyvybės lopšys“ vyko Kiaunorių kaimo bendruomenėje. Nuo 2013 m. Kiaunorių bendruomenės parke vyksta tradicinė šeimų šventė ,,Šeima – gyvybės lopšys“. Šeimos švenčių metu atsirado tradicija gimusiam mažyliui sodinti parke medį – gimus berniukui sodinamas ąžuolas, o mergaitei – liepa.  Ši graži tradicija vyksta kiekvienais metais gegužės mėnesį, į kurią susirenka kaimo gyventojai šeimomis nuo paties mažiausio iki senolio. Šventės metu vyksta įvairūs žaidimai, atrakcijos, sportinės varžybos, piešinių konkursas ant asfalto, koncertuoja saviveiklininkai bei populiarios muzikos atlikėjai.

Renginys „Žuvienės diena“, Pašiaušės gyvenvietės  bendruomenėje „Pašiaušėlė“, kurios metu dalis kaimo gyventojų ir svečių iš pat ryto dalyvauja žvejybos rungtyje, kiti varžosi sportinėse rungtyse. Vaikai susikaupusią energiją išlieja šokinėdami ant išnuomotų pripučiamų batutų. Vakarinėje dalyje apdovanoti įvairių rungčių nugalėtojai, koncertuoja ir visus susirinkusius šokti bei pasilinksminimo tradicijas puoselėti pakvietė populiariosios muzikos atlikėjai.

Tradicinis renginys „Po rudens darbų“ vyko Kiaunorių kaimo bendruomenėje. Tradicinė rudens šventė kasmet organizuojama spalio pabaigoje arba lapkričio pradžioje, kurioje bendruomenės nariai ir kaimo gyventojai susirenka pasidžiaugti nuveiktais darbais, tuo pačiu pagerbti geriausius ūkininkus, gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkus, koncertuoja ir visus susirinkusius šokti bei pasilinksminti pakvietė populiariosios muzikos atlikėjai. Taip pat parengta ir pristatyta paroda apie bendruomenės nuveiktus darbus, aktyviausius jos narius.

Užsiėmimų ciklo „Bendruomenių stiprybė dirbant kartu“ dalis skirta edukacinių užsiėmimų ciklui Kiaunorių ir Pašiaušės kaimo bendruomenių nariams. 

Buvo pravesti 6 edukaciniai užsiėmimai, t. y.  po viena muilo ir tepalų su bičių vašku gamybos užsiėmimą ir po vieną adventinių vainikų pynimo užsiėmimą  Kiaunorių ir Pašiaušės bendruomenių nariams, bendras Kulinarinio paveldo meduolių gamybos ir puošimo užsiėmimas ir sveikatingumo užsiėmimas apsilankant baseine su pirties procedūromis.  

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas