Archyvas

Kviečiame Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime elektroniniu būdu (rašytine sprendimų priėmimo procedūra).
Visuotinio narių susirinkimo data 2021 m. balandžio 28 d. 17.00 val., vieta – elektroninėje erdvėje el. pašto adresu nele.zelviene@gmail.com
Iki 2021 m. balandžio 28 d. (trečiadienio) 17.00 val. prašoma pasisakyti susirinkimo klausimais.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę;
2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita).
3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2020 m. patvirtinimo

Smulkesnė informacija visiems VVG nariams pateikta elektroniniu paštu.

PROTOKOLAS visuotinio narių susirinkimo 2021-04-28

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas