Archyvas

2023 m. balandžio 25 d. 13.00 val.  kaimo turizmo sodyboje „Gaja”, adresu Pabariukų k. 10, Tytuvėnų apyl. sen., 86205 Kelmės r. sav., šaukiamas visuotinis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 12.30 val. iki 12.55 val.
 
Darbotvarkė:
1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimų priimti naujus narius, pašalinti iš narių, patvirtinimo.
2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita).
3.  Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2022 metus patvirtinimo.
4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų svarstymo ir tvirtinimo.
5. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo.
6. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo.
7. Kiti klausimai (2023 – 2027 metų finansinio laikotarpio rengiamos vietos plėtros strategijos (VPS) projekto pristatymas). 
 

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas