Archyvas

Vietos projektų vykdytojai, betarpiškai dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, turi žinoti šios programos krypties administravimo taisykles. Jie turi teikti paraiškas, vykdyti projektų administravimą ir viešuosius pirkimus. Tad potencialiems vietos projektų vykdytojams yra organizuojami mokymai, susiję su Leader metodu.

Kelmės rajono kaimo vietovės studija ir integruotos plėtros strategijos parengimas, siekiant didinti vietinės produkcijos vertę, bendromis kaimo gyventojų pastangomis lengvinant smulkių gamybos vienetų išėjimą į rinkas Skaityti toliau

Skelbiamas paraiškų priėmimas visuomeninių organizacijų veiklos projektams finansuoti pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.T-109 patvirtintą   visuomeninių organizacijų rėmimo tvarką. Skaityti toliau

Jau keli mėnesiai Kelmės rajono Tytuvėnų vaistinės kieme, pagalbiniame ūkiniame pastate, kuriame iki 2006m. vasaros buvo laikomas nenaudojamas vaistinės inventorius, darbuojasi žmonės, jiems geranoriškai talkina Tytuvėnų miestelio seniūnija. Į talką buvo atskubėję ir Tytuvėnų gimnazijos jaunieji šauliai, savo dovanas būsimai svetainei ruošia Tytuvėnų tautodailininkų klubo „Austėja“ nariai. Pamažu pastatas keičia… Skaityti toliau

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas