Archyvas

KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS GRAFIKAS 2022 M.
       
PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES PAVADINIMAS  PRIEMONĖS/VEIKLOS SRITIES KODAS KVIETIMAS GALIOJA 
NUO IKI
Priemonė. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra  LEADER-19.2-SAVA-1 Kvietimų nebus
Priemonė. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-2  Kvietimų nebus
Priemonė. Privataus sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas LEADER-19.2-SAVA-6  
Veiklos sritis. Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui  LEADER-19.2-SAVA-6.1 2022-02-01 2022-03-15
Veiklos sritis. Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui  LEADER-19.2-SAVA-6.2 Kvietimų nebus
Priemonė. Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas  LEADER-19.2-SAVA-7  
Veiklos sritis. Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse LEADER-19.2-SAVA-7.1 2022-02-01 2022-03-15
Veiklos sritis. Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui  LEADER-19.2-SAVA-7.2 Kvietimų nebus
Priemonė. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas  LEADER-19.2-SAVA-3 Kvietimų nebus
Priemonė. Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas  LEADER-19.2-SAVA-5  
Veiklos sritis. Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui  LEADER-19.2-SAVA-5.1 Kvietimų nebus
Veiklos sritis. Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi  LEADER-19.2-SAVA-5.2 Kvietimų nebus
Priemonė. Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas  LEADER-19.2-SAVA-8   
Veiklos sritis. Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas  LEADER-19.2-SAVA-8.1 2022-02-01 2022-03-15
Veiklos sritis. Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose LEADER-19.2-SAVA-8.2 Kvietimų nebus
Priemonė. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse  LEADER-19.2-SAVA-9 2022-02-01 2022-03-15

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas