Archyvas

2019 m. gruodžio 10 d. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė ir finansininkė Kristina Bertašienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos surengtame darbiniame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais.

Susitikime NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė susitikimo darbotvarkę ir dalyvius.

Pagrindinį pranešimą „VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai, pasiūlymai dėl rezervų paskirstymo principų ir vertinimo proceso organizavimo“ pristatė ESTEP partnerė, vertinimo grupės vadovė, Neringa Viršilienė. Pranešėja supažindino su pranešimo turiniu, kurį sudarė bandomųjų vertinimų objektas, klausimai ir preliminarūs rezultatai; rezervai ir pasiūlymai dėl jų paskirstymo principų, VPS tarpinio vertinimo proceso organizavimas: planuojamas tvarkaraštis, dalyviai ir VVG vaidmuo. Neringa Viršilienė pristatė, kad bandomajam vertinimui buvo pasirinktos 4 VPS: Joniškio, Šiaulių, Telšių ir Rietavo rajonų, Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupių strategijos. Pasirinktų vietos veiklos grupių VPS įgyvendinimo pažanga buvo vertinta nuo VPS įgyvendinimo pradžios iki 2018 m. gruodžio 31 d. Pranešėja supažindino su klausimais į kuriuos turėjo atsakyti vertinimo grupė. Didžiausio VVG atstovų susidomėjimo susitikime sulaukė VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo rodikliai, vertinimo grupės pateikti VPS įgyvendinimo pažangos vertinimo lentelių rezultatai pagal kiekvieną bandomajam vertinimui pasirinktą VVG. Neringa Viršilienė paaiškino, kaip planuojamas organizuoti VPS tarpinio vertinimo procesas, koks VVG vaidmuo šiame procese ir atsakė į VVG pateiktus klausimus.

ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė bei NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė pristatė ir su susitikimo dalyviais aptarė VVG iš anksto pateiktus klausimus, susijusius su vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimu ir įgyvendinimu bei vietos projektų vertinimu ir įgyvendinimu.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas