Archyvas

2018 m. birželio 6 d. Vietos veiklos grupė „ Pakruojo rajono partnerystė“, Akmenėlių dvare, Pakruojo rajone, surengė tradicinį Šiaulių krašto vietos veiklos grupių susitikimą, susijusį su vietos plėtros strategijų administravimu ir įgyvendinimu. Jame dalyvavo Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė ir finansininkė Jolanta Stupurienė. Susitikime taip pat dalyvavo VVG atstovai ir darbuotojai iš Akmenės rajono vietos veiklos grupės, Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“, Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“, Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai, Guostagalio paslaugų centro direktorė.

Susitikimo dalyvius pasveikino VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ pirmininkas Arturas Stankevičius ir Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Juozapaitis.

Susitikime dalyvavusių VVG atstovai ir darbuotojai aptarė vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir problemas, taisyklių reikalavimus, kvietimus, vietos projektų vertinimą ir įgyvendinimą. Kiekviena VVG pasidalino informacija apie esamus situacijas vietos veiklos grupėse, iškilusias problemas, pasidalijo patirtimi, sprendė įvairius klausimus, susijusius su vietos plėtros strategijos administravimu ir įgyvendinimu. Susitikime VVG atstovai išsakė savo nuomones apie netinkamą Vietos veiklos grupių tinklo veiklą. VVG tinklas sukurtas atstovauti visų Lietuvos VVG interesus, o ne kelių VVG ar Žemės ūkio ministerijos.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė susitikimo dalyvius supažindino su NMA vertintojų, atliekančių vietos projektų tinkamumo finansuoti vertinimą, paklausimais ir pastabomis vietos projektų vykdytojams, kurie, parodo nepakankamą vertintojų kompetenciją ir menką supratimą apie vietos projektus bei VPS priemones. Susitikimo dalyviai  pritarė VVG tinklo pokalbių erdvėje išsakytai nuomonei dėl NMA specialistų atliekamo vietos projektų vertinimo „kad daug vietos projektų yra grąžinami pervertinimui tik dėl biurokratinių dalykų ir kartais, dėl klaidingo situacijos suvokimo, dėl didelės kadrų kaitos, dėl buvimo per toli nuo kaimo žmonių problemų ir pan., dėl ko stoja projektų įgyvendinimas“. 

Susitikimo pabaigoje Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė papasakojo, kaip sekasi įgyvendinti socialinio verslo vietos projektą „Kokybiškos paslaugos Guostagalio gyventojams”. Projekto įgyvendinimo metu planuoja įsigyti krovininį N1 kategorijos automobilį, skirtą maitinimo paslaugos teikimui – pagaminto maisto išvežimui pagal užsakymus, tai pat pagal poreikį pristatyti mobilią lauko pirtį priekaboje. Aplinkos tvarkymo ir frezavimo paslaugų teikimui perkama technika ir padargai bei vejų traktoriukas, speciali darbo apranga. Įsigyjama mobili lauko pirtis priekaboje būtina gyventojams teikiant pirties paslaugą. Taip pat bus perkama įvairi įranga, įrankiai ir reikmenys maisto ruošimui, tiekimui ir serviravimui, kurie būtini norint pasirengti maitinimo paslaugų teikimui. Planuojama įsigyti kasos aparatą, skirtą gaunamų pajamų apskaitai. Paslaugų centro vykdomos veiklos administravimui, dokumentų spausdinimui, užsakymų vykdymui perkami stacionarus kompiuteris ir daugiafunkcis lazerinis įrenginys. Projekto veikla susijusi su maisto tvarkymu, todėl iš paramos lėšų bus įsigyjamas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas. Prie vietos projekto prisidedama savanoriškais darbais, kuriuos sudaro keturių renginių – maisto gamybos užsiėmimų, organizavimas.

VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai Andrius Kvedaras, Albinas Navickas, Zenonas Pekelis išsakė savo nuomonę dėl įgyvendinamų arba vertinamų verslo projektų. Guostagalio paslaugų centro direktorė Virginija Jocienė papasakojo su kokiomis problemomis jai tenka susidurti įgyvendinant socialinio verslo projektą.

Akmenėlių dvaro savininkė Edita Aperavičienė trumpai pristatė Akmenėlių dvarą ir jame organizuojamus renginius.

Kitas vietos veiklos grupių susitikimas numatytas Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijoje.

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas