Archyvas

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. lapkričio 17 d. pasirašė Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER programa” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas” paramos sutartį Nr. 44TT-KS-21-2-06282-PR001.  

Projekto uždaviniai:

 • Ištirti ir išanalizuoti teritorijų vietos išteklius (gamtinius, kultūrinius, žmogiškuosius) Kelmės rajone (kiekvienas partneris savo teritorijoje).
 • Kartu su konsultantais – ekspertais (tarptautiniai) sukurti valdymo metodus, kurie padėtų panaudoti atrastus naujus vietos išteklius regiono plėtros procesuose (bendra veikla, kurią kuruos projekto koordinatorius)
 • Išmokti naudotis šiuolaikiniais informacijos metodais, siekiant pristatyti visuomenei vietos gamtos ir kultūros išteklius: (a) pagerinant turizmo padėtį regione ir (b) pakeliant projekto partnerių regionų vertę, išryškinant teritorijos tapatumą (išskirtinumą), tai pritaikant vietos bendruomenių labui (bendra veikla, kurią kuruos koordinatorius).
 • Padidinti vietos socialinį ir įgūdžių kapitalą partnerių teritorijose, mokant naujų verslumo būdų, stiprinant savarankiškumą ir plėtojant ryšius socialiniu ir ekonominiu lygmenimis (kiekvieno iš partnerių teritorijoje).
 • Įtraukti vietinį suinteresuotą vietos turizmu verslą, priimant sprendimus apie partnerių teritorijų tapatumo (išskirtinumo) formavimo procesą Kelmės rajone (kiekvienas partneris savo teritorijoje).
 • Pristatyti naujus sukurtus vietos produktus ir paslaugas projekto partneriams, taip skatinant vietos verslumą tarptautinių seminarų metu Kelmės regione, bei šalyse partnerėse, kuriose vyks tarptautiniai seminarai projekto metu ir tarptautinėje konferencijoje Graikijoje (bendra veikla, kurią kuruos projekto koordinatorius ir partneriai).
 • Pasidalinti žiniomis ir patirtimi su projekto partneriais tarptautinių 5 susitikimų – seminarų metu, bei galutinėje baigiamojoje konferencijoje (bendra veikla, kurią kuruos projekto koordinatorius ir partneriai).
 • Sukurti tarptautinį turistinį maršrutą, apjungiantį projekto partnerių turistinių teritorijų objektus, kurie bus identifikuoti ir atrinkti šio projekto metu (iki 5 objektų kiekvienam partneriui), (bendra veikla, kurią kuruos projekto koordinatorius).
 • Sukurti bendrą projekto partnerių interneto svetainę, kurioje bus įdiegtas turistinis maršrutas, ir kurio aktyvi nuoroda bus įkelta į kiekvieno projekto partnerio puslapius (bendra veikla, kurią kuruos projekto koordinatorius). 
 • Suorganizuoti ir/arba dalyvauti 5-iuose tarptautiniuose dviejų dienų seminaruose/konferencijose vietos turizmo plėtros tematika skirtingose partnerių šalyse (vienas iš jų  Lietuvoje, Kelmės VVG, kiti Portugalijoje, Lenkijoje  ir du renginiai Graikijoje), bei 1-oje baigiamojoje konferencijoje Graikijoje.  Planuojama, kad į šiuos renginius vyks po 5 asmenis iš Kelmės VVG (administracijos darbuotojas, valdžios atstovas ir suinteresuoti turizmo galimybėmis asmenys – VVG valdybos nariai, VVG teritorijos gyventojai, potencialūs pareiškėjai, turizmo verslo potencialūs dalyviai, turizmo srities verslininkai, Kelmės rajono savivaldybės valdžios atstovai), (bendra veikla, kurią kuruos projekto koordinatorius ir partneriai). Kelmės krašto partnerystės VVG, kaip projekto partneris organizuos vieną dviejų dienų seminarą turizmo plėtros regionuose tema, kuriame planuojama, kad dalyvaus apie 110 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio (projekto partnerių) šalių.
 • Suorganizuoti ir dalyvauti 2-iuose dviejų dienų interaktyviuose mokymuose Lietuvoje, turizmo verslumo tematika „Kaip įveiklinti vietos išteklius, savo gebėjimus ir panaudoti juos verslumui“, aplankant vietos turistinius, sėkmingus vietos išteklių panaudojimo verslus Lietuvoje, stebint kaip naudojami vietos (gamtos, infrastruktūros, kultūros ir kt. ) ištekliai, nebūtinai tam turint dideles finansines galimybes. Kaip pavyzdys gali būti netradicinis komfortiškas stovyklavimas (glampingas); teminės stovyklos įvairioms grupėms – moterims, vaikams, šeimoms ir pan.; vietos verslų kooperacija (klasteriai) tarp maisto gamintojų, paslaugų teikėjų, apgyvendinimo paslaugų teikėjų, pramogų organizatorių ir pan.; tikrasis kaimo, gamtinis turizmas (ne patalpų nuoma pokyliams); smulkių šeimos verslų, netradicinių mažų ūkelių kryptys, produkcijos realizavimas (small scale farm), trumposios maisto grandinės; vietinio tradicinio maisto paveldo išsaugojimas; edukacijos, teminės ekskursijos ir pan. 

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021 m. lapkričio 17 d. iki 2024 m. lapkričio 10 d.

Paramos suma: 77 490,00 Eur

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas