Archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. birželio 15 d. 8.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. 
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija“ priemones/veiklos sritis.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 71 571 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Dariaus ir Girėno 2a, Kelmė ir telefonu 8 427 51719 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10

1. VPS priemonė „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“ LEADER-19.2-SAVA-5.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA KELM-LEADER-19.2-SAVA-5.1
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.1
2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 12 218 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 12 218 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
2. VPS priemonė „Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) FSA LEADER-19.2-SAVA-5.2
1 priedas PARAIŠKOS FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.2
2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA LEADER-19.2-SAVA-5.2
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 19 626 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 19 509 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
3. VPS priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1:
Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)FSA LEADER-19.2-SAVA-8.1
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 39 727 Eur
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 39 018 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (įsigyjant naujas prekes ir kitą ilgalaikį turtą), iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai įgyvendinamas veiklos projektas (įsigyjant įvairias paslaugas, kurių rezultatas nėra ilgalaikis turtas).
 
PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės
Vietos projektų, pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas ir priedai
Vietos projektų viešinimo taisyklės
Renginio organizavimo fiksuoto įkainio nustatymo tyrimo ataskaita http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai?page=2

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas