Archyvas

Kvietimas ir taisyklės:

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTU PARAISKAS NR.9

PVKP – SPECIALIOSIOS KAIMO GYVENTOJUI

1 priedas REMIAMOS VEIKLOS – PVKP

2 priedas NEREMIAMOS VEIKLOS – PVKP

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS (kaimo atnaujinimas ir plėtra)

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS IV prioriteto 2 priemonė

KTVS – SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS

PVKP – SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS IV prioriteto 3 priemonė

1 priedas REMIAMOS VEIKLOS – IV prioriteto 3 priemonė

2 priedas NEREMIAMOS VEIKLOS IV prioriteto 3 priemonė

Dokumentų formos:

PARAIŠKOS FORMA – PVKP

PARAIŠKOS FORMA (kaimo atnaujinimas ir plėtra)

PARAIŠKOS FORMA IV prioriteto 2 priemonė

PARAIŠKOS FORMA – KTVS

PARAIŠKOS FORMA – IV prioriteto 3 priemonė

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS (su juridiniu)

VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS (kaimo atnaujinimas ir plėtra)

VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS IV prioriteto 2 priemonė

NEMOKAMO SAVANORIŠKO DARBO LAIKO APSKAITOS LENTELĖ

SAVANORIŠKO DARBO APSKAITOS LENTELĖ IV prioriteto 2 priemonė

MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA – PVKP

MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA (kaimo atnaujinimas ir plėtra)

MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA IV prioriteto 2 priemonė

MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA – KTVS

MOKĖJIMO PRAŠYMAS – IV prioriteto 3 priemonė

ATASKAITOS FORMA – PVKP

VIETOS PROJETO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (kaimo atnaujinimas ir plėtra)

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA IV prioriteto 2 priemonė

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA – KTVS

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA – IV prioriteto 3 priemonė

Kvietimai

Amatininkų gidas

Amatininku gidas